CZ - PL (Info)

CZ

Okresní hudební školu Dreiländereck v současné době navštěvuje přes 3000 žáků od nejnižšího věku až po seniory v osmi detašovaných pracovištích v celém okresu Görlitz a na výuce se podílí 90 učitelů. Hlavním pracovištěm je Löbau, další pobočky školy jsou Ebersbach, Herrnhut, Niesky, Ostritz, Reichenbach, Weißwasser a Zittau. Nabídka zahrnuje hudební předškolní vzdělávání a základní vzdělávání, různou nástrojovou výuku jako klavír, kytara, zobcová flétna, běžné orchestrální nástroje jako housle, viola, violoncello, kontrabas, příčná flétna, klarinet a jiné dřevěné dechové nástroje, trubka, roh, pozoun a jiné žesťové nástroje, bicí, harfa, saxofon, elektrická kytara, basová kytara, klávesy a samozřejmě také výuku zpěvu.Doplňující je možnost spoluúčinkování v některých souborech, jak ve strunných a dechových komorních skupinách či orchestrech (dětský dechový orchestr, dětský orchestr „Mixtura“, mládežnický symfonický orchestr „Grenzenlos“), tak také v pěveckých skupinách a sborech či jazzových skupinách „Dachkammergang“ a v „Saském orchestru“ (ve spolupráci). Mládežnický symfonický orchestr „Grenzenlos“ byl založen současně s novým okresem Görlitz. Spojuje děti a mládež od Žitavy až po Weißwasser. Mladí hudebníci zde mají možnost naučit se orchestrální hru v symfonickém obsazení. V tomto hudebním tělese je pod vedením dirigenta Wolfganga Behrenda zpracovávaná náročná literatura. Ze začínající spolupráce v roce 1992 mezi hudební školou Weißwasser a Żary vzešel německo-polský soubor a později padesáti členný německo-polský „Mixtura“ orchestr. Od roku 2002 se setkávají žáci a pedagogové hudební školy Żary a okresní hudební školy Dreiländereck každoročně na letních i zimních táborech a následují koncerty v Polsku a Německu (mezi jinými Telemannfestival v Żary).Mimořádnou událostí ve školním roce hudební školy je každoročně se konající soutěž „Jugend musiziert“ („Hudební mládež“). Této regionální soutěže v Hoyerswerda se pravidelně účastní mnoho žáků okresní hudební školy Dreiländereck a někteří jsou vysláni do nejvyšší úrovně soutěže - do státní soutěže. Hudební škola Dreiländereck je iniciátorem četných kooperací a neobyčejných projektů, nebo se na nich podílí jako partner. S hudební školou v Liberci se pořádají první partnerská setkávání: na mnohých hudebních aktivitách na všeobecně vzdělávacích školách se podílí žáci hudební školy Dreiländereck. Vedle široké škály vzdělávání nabízí hudební škola Dreiländeräck také možnost přípravy na studium. Nadaní žáci mohou po složení zkoušky obdržet od kraje finanční podporu, při výjimečném nadání dodatečně také finanční podporu od Svobodného státu Sasko.Žáci hudební školy se podílí na více než 500 akcích ročně. Nejdůležitějšími událostmi jsou vánoční koncerty – jak novoroční matiné, tak vystoupení orchestru. Hudební škola tak obohacuje místní obce v okrese i mimo něj. 

PL

W ośmiu oddziałach Powiatowej Szkoły Muzycznej w Trójstyku, zlokalizowanych na całym obszarze powiatu Görlitz, 90 nauczycieli muzyki kształci obecnie ponad 3.000 uczniów - od małych dzieci po seniorów. Główny oddział znajduje się w Löbau, kolejne - w Ebersbach, Herrnhut, Niesky, Ostritz, Reichenbach, Weißwasser i Zittau.Oferta szkolna obejmuje wczesne wychowanie muzyczne i edukację podstawową, naukę śpiewu oraz gry na najróżniejszych instrumentach, takich jak fortepian, gitara, flet prosty, instrumenty powszechnie używane w orkiestrach, jak skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet poprzeczny i klarnet i in. drewniane instrumenty dęte, trąbka, róg, puzon i in. blaszane instrumenty dęte, perkusja, harfa, saksofon, gitara elektryczna, gitara basowa i keyboard.Istnieje ponadto możliwość gry w zespołach instrumentalnych, m. in. w kameralnych grupach grających na instrumentach smyczkowych i dętych, w orkiestrach, np. w orkiestrze gitarowej, młodzieżowej orkiestrze dętej, Młodzieżowej Orkiestrze „Mixtura“, Młodzieżowej Orkiestrze Symfonicznej „Grenzenlos“, a także w grupach wokalnych i chórach, w formacji jazzowej „Dachkammergang“ oraz w „Saksońskiej Orkiestrze Saksofonicznej“ (na zasadzie współpracy).Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna „Grenzenlos“ powstała w czasie, gdy został utworzony nowy powiat Görlitz. Grają w niej razem dzieci mieszkające na obszarze od Zittau po Weißwasser. Młodzi muzycy mają tutaj możliwość poznania gry orkiestry występującej w składzie symfonicznym. Ten duży zespół instrumentalny pod batutą Wolfganga Behrenda opracowuje ambitne utwory.Na bazie współpracy między szkołami muzycznymi w Weißwasser i w Żarach, zapoczątkowanej w 1992 r., powstały polsko-niemieckie zespoły muzyczne, a następnie 50-osobowa polsko-niemiecka orkiestra "Mixtura". Od 2002 r. uczniowie i pedagodzy ze szkoły muzycznej w Żarach i z KMS [Powiatowej Szkoły Muzycznej] w Trójstyku spotykają się każdego roku na letnich i zimowych obozach prób muzycznych, po których odbywają się koncerty w Polsce i w Niemczech (między innym w ramach Festiwalu Telemannowskiego w Żarach).Punktem kulminacyjnym w muzycznym roku szkolnym jest coroczny konkurs „Jugend musiziert“ [Młodzież muzykuje], w którego regionalnym etapie w Hoyerswerda uczestniczy tradycyjnie już wielu uczniów z Powiatowej Szkoły Muzycznej w Trójstyku. Część z nich kwalifikuje się do najwyższego etapu konkursu na poziomie federalnym.KMS w Trójstyku inicjuje wiele kooperacji i niezwykłych projektów albo współuczestniczy w nich w charakterze partnera. Nawiązano już pierwsze partnerskie kontakty ze szkołą muzyczną w Libercu. Uczniowie KMS w Trójstyku angażują się też w wiele zajęć muzycznych, odbywających się w szkołach ogólnokształcących. W KMS oprócz edukacji adresowanej do szerokich grup społeczeństwa istnieje również możliwość przygotowania się do studiów muzycznych. Zdolni uczniowie po złożeniu egzaminu mogą uzyskać stypendium powiatowe, a wybitnie uzdolnieni - również stypendia Wolnego Kraju Związkowego Saksonii.Uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej organizują co roku ponad 500 imprez. Najważniejsze z nich to koncerty bożonarodzeniowe, Poranki Noworoczne oraz występy orkiestr. W ten sposób KMS wzbogaca życie społeczności w powiecie i poza jego granicami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir nutzen Cookies und Dienste externer Anbieter (wie z.B. Google Web Fonts) auf unserer Website. Einige von ihnen sind essentiell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Dienste wie Google Fonts, Google Maps sowie Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Eine genaue Übersicht der verwendeten Dienste auf dieser Webseite finden Sie in der Datenschutzerklärung.